Ima neke zlurade ironije već u samom pojmu rezidencijalna ustanova. Dok rezidencija nosi konotaciju reprezentativnog boravišta i luksuznog smeštaja...

– Na Festival mentalnog zdravlja prvenstveno dolazimo kako bismo ljudima opšte populacije približili pojam psihičkog invaliditeta i dali neke...