Gradska uprava za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada sprovodi istraživanje radi izrade studije saobraćaja, pod nazivom: Primena koncepta pristupačnosti...