Širom sveta, mlade žene i devojčice sa invaliditetom suočavaju se sa velikim ograničenjima u pristupu uslugama i obrazovanju a što je od suštinskog...

“Često se pretpostavlja da invaliditet stvara rascep između osobe i njihovog tela, zbog stvari koje su izgubili. Iako ovo može bilo kome da se dogodi,...