Ima neke zlurade ironije već u samom pojmu rezidencijalna ustanova. Dok rezidencija nosi konotaciju reprezentativnog boravišta i luksuznog smeštaja...

– Na Festival mentalnog zdravlja prvenstveno dolazimo kako bismo ljudima opšte populacije približili pojam psihičkog invaliditeta i dali neke...

Od 5. do 9. septembra, Evropska mreža za samostalni život (ENIL) organizovala je studijsku posetu posvećenu deinstitucionalizaciji u švedski grad Stokholm....

Srbija i nakon  sedam godina od potpisivanja Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom drži u institucijama na hiljade ljudi sa invaliditetom –...