Snalaženje na aerodromu, u lavirintu hodnika, sa beskrajnim pokretnim stepenicama i bezbrojnim kapijama, nikada nije jednostavno. Još je komlikovanije...