Forum mladih sa invaliditetom u okviru projekta Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada, a u saradnji sa gradom Beogradom,...