Lečenje, kažnjavanje i dijagnostikovanje mentalnih stanja ima izuzetnu istoriju koja obiluje bizarnostima i prividnim promenama: od teoretisanja o tome...