Kroz istoriju se smatra da je autizam učestaliji kod muškaraca nego kod žena. Danas je poznato da je stopa autizma kod žena daleko veća i da su žene...