Sa osamnaest godina nisam imao pojma kako da uopšte pričam sa ljudima, a kamoli kako da priđem devojci. Mnoge osobe s kojima sam izlazio imale su dobre...