UNI UNI je osmišljen da asistira osobama oštećenog sluha i(li) govora u komunikaciji sa drugima. To je dvosmerni uređaj za komunikaciju koji detektuje...

IZ ENCIKLOPEDIJE INVALIDNOSTI: Pod asistivnim tehnologijama podrazumeva se svaki proizvod, deo opreme ili sistem, bez obzira na to da li se upotrebljava...