Od najranijih vremena glinene figurine odražavaju vezu između unutrašnjih stanja i materijalnog sveta. Ta veza ima centralno mesto u art-terapiji....

Prapočeci fraktalnog metoda dosežu u doba starog veka i egipatske kulture, gde su se poštovala isceliteljska svojstva boje i svetlosti (hromoterapija...