Ukrštanje je inkluzivni, participativni umetnički projekat sa korišćenjem asistivne tehnologije.  U različitim fazama šestomesečnog projekta učestvovalo...

Iz tradicionalnog u moderno, iz pokreta u zvuk U okviru javnog konkursa Publika u fokusu Fondacije Novi Sad 2021, tokom juna meseca, započeta je realizacija...

Društvo za podršku osobama s autizmom grada Novog Sada (DPOSA) i Škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović sa domom učenika već 15 godina...