Udruženje roditelja i hranitelja dece sa invaliditetom Altruist iz Žablja osnovano je 5. oktobra 2011. godine, sa ciljem postizanja bolje integrisanosti...