Henri i Dona Rejhons bili su nekoliko godina u braku kada je Dona dobila dijagnozu Alchajmera i smeštena je u gerontološki centar u Ajovi. Ubrzo nakon...

Godine 2008, Dejna Volrat pozvala je svoju majku Alis da se useli kod nje. Stadijum Alchajmera pogoršavao se kod Alis i, mada je još uvek imala očuvan ...

Kada neko od roditelja, prijatelja, supružnik, brat ili sestra ima demenciju, to može biti – odaberite odgovarajući pridev – frustrirajuće, zastrašujuće,...