Obuka Pokretanje usluge lični pratilac deteta namenjena je ličnim pratiocima koji do sada nisu prošli akreditovanu obuku, svima koji bi želeli da...