Marijana Čanak

This user hasn't shared any profile information

The work of Rachel Stork Stoltz comes to life at an intersection of seemingly mismatching disciplines: medicine and arts, anatomy and metalsmithing, invisible...

Radovi Rejčel Stork Stolc nastaju na presečnim tačkama naizgled nespojivih oblasti: medicine i umetnosti, anatomije i obrade metala, nevidljivih (zdravstvenih)...

U amfiteatru Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu gostujuće predavačice iz SAD, Karen Robbins i Sharon Pemberton,...

Flo and Fox Flo Fox claims that she is a born photographer. Born with a visual impairment to one eye, she never had to close it while looking through the...

Flo i Lisica Flo Foks tvrdi da je fotografkinja po rođenju. Pošto ima urođeno oštećenje vida  na jednom oku, nikada nije morala da ga zatvara dok...