Marijana Čanak

This user hasn't shared any profile information

Emina Elor, glumica Novosadskog pozorišta (Újvidéki Színház) koja iza sebe ima više od 50 uloga. U svakoj je otkrila novi deo sebe, dajući celo...

Četvrta fokus grupa sa ženama sa invaliditetom na temu iskustava u službama podrške i institucijama, nasilja i diskriminacije, održana je u Novom...

Šesta u nizu fokus grupa koje Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u okviru projekta Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju...

The fifth in a series of focus groups, implemented by …IZ KRUGA – VOJVODINA, was held in the Romani Women’s Association in Novi Bečej, Serbia,...

Peta u nizu fokus grupa koje Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u saradnji sa UN WOMEN u okviru projekta Podrška organizacijama...