izkruga

This user hasn't shared any profile information

Priznanje u oblasti ravnopravnosti polova Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje se u kategorijama pojedinac/...

Četiri žene sa potpunim oštećenjem sluha u borbi protiv nametnutih društvenih barijera otkrivaju lepotu otpornosti ljudskog duha. FILM Unutrašnja...

Ujedinjene nacije su 1992. godine Rezolucijom Generalne skupštine 47/3 usvojile 3. decembar za Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Dan osoba sa...

Ako ne možeš da prođeš kroz zid, onda ga preskoči. Ako ne možeš da ga preskočiš, provuci se ispod njega. Ne gledaj na granice koje drugi postavljaju...

Disleksija. Reč koje se mnogi roditelji užasavaju. U njihove umove ugrađuje se slika deteta neprekidno suočenog sa borbom, tokom celokupnog školovanja...