Nove smernice o cerebralnoj paralizi za pedijatre

Posted on by Redakcija

Velike zdravstvene organizacije izdaju nove smernice lekarima o tome kako da ustanove cerebralnu paralizu kod dece i kako da na odgovarajući način tretiraju to stanje.

U kliničkim izveštajima i rezimeu objavljenom u internet izdanju časopisa Pedistrics, Američka akademija za pedijatriju i Američka akademija za cerebralnu paralizu i razvojnu medicinu, navodi se da je ključno da se deca pregledaju i da se cp otkrije rano, kako bi tretmani dali najbolje rezultate.

Decu koja su pod rizikom od cerebralne paralize zbog prevremenog porođaja ili druge medicinske istorije treba pažljivo pratiti zbog eventualnih motoričkih poteškoća, navodi se u smernicama. Mnoga deca sa cerebralnom paralizom nemaju prepoznatljive rizike od rođenja, nego ih treba ustanoviti skriningom i praćenjem stanja.

Imajući to na umu, Američka akademija za pedijatriju preporučuje da sva deca treba da prođu standardizovani razvojni skrining u dobi od 9, 18 i 30 meseci, uključujući neuromotorni pregled za procenu razvojnih prekretnica i mišićnog tonusa.

Deca sa dijagnozom cerebralne paralize imaju koristi od multidisciplinarnog pristupa od strane timova koje čine medicinski i zdravstveni specijalisti u rasponu od lekara primarne zdravstvene zaštite, preko fizikalnih i radnih terapeuta, do logopeda.

Pedijatri bi trebalo da budu u potrazi za uobičajenim stanjima koja se javljaju kod osoba sa cerebralnom paralizom, uključujući i poteškoće sa kognicijom i učenjem, govorom i jezikom, ponašanjem i mentalnim zdravljem, epilepsijom, senzornim oštećenjima, plućnim problemima, problemima sa spavanjem, ishranom, rastom i gastrointestilnim problemima, ortopedske komplikacije i slično. Ako deca sa invaliditetom dožive izraženije simptome ili funkcionalne padove, lekari bi trebalo da u potpunosti istraže promene, bez pretpostavke da su to posledice cerebralne paralize.

Zaista je potrebno selo da bi se deci sa cerebralnom paralizom pomoglo da ostvare pun potencijal – rekao je dr Garey Noritz, vodeći autor izveštaja. – Porodice i lekari dele ovaj cilj i mogu da se udruže u poboljšanju kvaliteta života fokusirajući se na snage deteta i porodice, pružajući odgovarajuće usluge i prilagođavajući okruženje potrebama svakog deteta.

About the Author