In memoriam: Gordana Rajkov 1944 – 2022

Posted on by Redakcija

Dana 14. juna 2022. godine u sedamdeset osmoj godini života preminula je Gordana Rajkov, svetski priznata aktivistkinja pokreta za prava osoba s invaliditetom i prva narodna poslanica s invaliditetom u Skupštini Republike Srbije.

Gordana Rajkov rođena je 29. decembra 1944. godine u Beogradu. Diplomirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje profesorke matematike. Nakon studija postaje aktivna u Savezu distrofičara Jugoslavije, a potom dospeva na poziciju potpredsednice i predsednice Saveza. Radeći na unapređenju ljudskih prava na evropskom nivou, dolazi u kontakt sa aktivistima iz Irske. Godine 1992. otputovala je u Dablin, u vreme kada Centar za samostalni život Dablina počinje sa radom i uvodi servis personalne asistencije. Tri godine kasnije, Gordana Rajkov donosi filozofiju samostalnog života, postaje jedna od osnivačica, a potom i predsednica Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije. Osmislila je niz edukativnih programa za podizanje svesti o diskriminaciji i pravima osoba s invaliditetom, kao i programe podrške za unapređenje kvaliteta života osoba s invaliditetom.

Gordana Rajkov je prva osoba s invaliditetom aktivna u političkom delovanju u Srbiji: u periodu od 2007. do 2012. bila je narodna poslanica Skupštine Republike Srbije.

Ako uopšte ne želite da se bavite politikom, politika se vama svakako bavi – rekla je o političkom angažmanu.

Za vreme njenog mandata usvojen je Zakon o socijalnoj zaštiti kojim se prvi put definiše pravo na korišćenje servisa personalne asistencije, po modelu Centra za samostalni život.

Kao koordinatorka programa za regionalnu saradnju i savetnica za pitanja osoba sa invaliditetom za Jugoistočnu Evropu u beogradskoj kancelariji britanske organizacije OXFAM, Gordana Rajkov postaje pionirka intersekcijskog pristupa u Srbiji – uvodi rodnu dimenziju u pokret za prava osoba s invaliditetom, povezuje se s aktivistkinjama za ženska prava i govori o dvostrukoj diskriminaciji žena s invaliditetom, zalažući se za veće učešće žena s invaliditetom na rukovodećim pozicijama. Autorka je mnogobrojnih studija iz oblasti invalidnosti, socijalne politike i servisa podrške, rodne ravnopravnosti i diskriminacije žena.

Gordana Rajkov bila je članica Upravnog odbora i potpredsednica Svetske organizacije osoba sa invaliditetom, članica Izvršnog odbora Evropske mreže centara za samostalni život, predsednica Evropske asocijacije osoba sa mišićnom distrofijom.

Evropska mreža za samostalan život (European Network for Independent Living) uključila je Gordanu Rajkov u ENIL-ovu Dvoranu slavnih. Ostaće zapamćena kao žena koja je probijala granice i išla van postojećih okvira.

Izboriti se za izbor: Životna priča Gordane Rajkov

About the Author

Redakcija: