Šta je inkluzivno radno mesto?

Posted on by Redakcija

Inkluzija svima omgućuje jednake mogućnosti u različitim aspektima društva, među kojima su rad i zapošljavanje.

Zapošljavanje i poslovna karijera su standardni deo života svih ljudi, a postojeće barijere otežavaju zapošljavanje osoba s invaliditetom. Inkluzivni pristup može poboljšati postojeće prilike.

Šta je inkluzija?

Ukratko, inkluzija osobama s invaliditetom obezbeđuje jednake mogućnosti za učešće u svim aspektima društva. To je više od ohrabrivanja ljudi; u idealnom smislu, inkluzija je ključni deo politika i praksi poslovnog okruženja.

Procep između zapošljavanja osoba sa i bez invaliditeta

Istraživanja pokazuju da se između 2013. i 2019. godine procep smanjio. Zaposleno je 53.2% osoba s invaliditetom u odnosu na 81.8% zaposlenih bez invaliditeta.

Podrška zapošljavanju osoba s invaliditetom

Poslodavci bi trebalo da kreiraju podržavajuće okruženje za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Kreiranje politika i procedura koje podržavaju inkluziju pre nego što uopšte zaposlite osobu s invaliditetom, dugoročno gledano, biće od koristi, kako poslodavcu, tako i budućim kandidatima, jer će se rađati nove ideje o mogućim adaptacijama i univerzalnom dizajnu.

Stvaranje inkluzivne kulture na radnom mestu

Stvaranje inkluzivne kulture na radnom mestu zahteva vreme i posvećenost, a jedino takva kultura omogućuje svim zaposlenima da se osećaju prijatno, samopouzdano i srećno na poslu. Samim tim i kompanija napreduje, jer ima stabilne i dugotrajne timove.

Detektujte postojeće predrasude i stereotipe

Na podsvesnom nivou, svi imamo predrasude. Ljudi vole da organizuju svet smeštajući u određene kategorije sve što postoji, a to može rezultirati predrasudama, koje uopšte ne moraju biti u skladu sa vašim suštinskim uverenjima. Kad ih postanemo svesni, predrasude više nemaju uticaja na naše ponašanje.

Podrška zaposlenima

Nije dovoljno proširiti strategije zapošljavanja, nego je nužno obezbediti podršku osobama s invaliditetom nakon što dobiju posao. Inkluzija nije jednokratan čin.

Poboljšanje pristupačnosti na radnom mestu

Male promene prave veliku razliku. Na primer:

  • izgradnja rampi,
  • proširivanje svih ulaza,
  • obezbeđivanje monitora sa većim ekranima,
  • lako dostupne utičnice i prekidači,
  • obezbeđivanje asistivnih tehnologija (npr. čitači ekrana).

Uvek je dobro pitati zaposlene kakva prilagođavanja bi im bila od koristi.

https://focusondisability.co.uk

About the Author