Osteoporoza i rizik od gubitka sluha kod žena

Posted on by Redakcija

Studija o uticaju osteoporoze na gubitak sluha kod žena sprovedena je u bolnici za nastavu Medicinske škole Harvard (Brigham and Women’s Hospital) u Bostonu.

Da li osteoporoza utiče na gubitak sluha?

Istraživači su analizirali podatke od preko 143 hiljade žena kako bi ustanovili da li niska gustina kostiju ima uticaja na rizik od gubitka sluha. Pratili su ih 34 godine.

Studija je nedavno objavljena. Utvrđeno je da je rizik od naknadnog gubitka sluha (pogoršanje gubitka ili novi umereni gubitak) bio do 40% veći kod žena sa osteoporozom ili niskom gustinom kostiju.

Istraživanje je takođe pokazalo da je istorija frakture pršljenova povezana sa do 40% većim rizikom od gubitka sluha. Ostaje nejasno kako osteoporoza i niska gustina kostiju mogu doprineti gubitku sluha tokom starenja. Istraživači pretpostavljaju da abnormalno preoblikovanje kostiju i promene u funkcijama koje održavaju kosti zdravim mogu uticati na kost koja štiti nerve i strukture zadužene za funkcionisanje sluha. Ujedno mogu da promene metabolizam jona i tečnosti u pužnici.

Istraživači su koristili podatke iz višedecenijske zdravstvene studije kojima je obuhvaćeno 143 hiljade žena, medicinskih sestara, starosne dobi od 31 do 61 godine. Prednost korišćenja tih podataka je u velikom istraživačkom uzorku, širokoj lepezi detaljnih informacija, impresivnim stopama praćenja i pouzdanim informacijama koje se odnose na zdravlje. Učesnice su obučene zdravstvene radnice.

Jedno od ograničenja studije je u nemogućnosti generalizacije rezultata, jer su učesnice pretežno belkinje. Imaju slična obrazovna postignuća i socio-ekonomski status. Potrebne su dalje studije koje ispituju osteoporozu i gubitak sluha kod muškaraca, kao i kod žena drugih rasa.

Da li bifosfonati doprinose prevenciji gubitka sluha?

Bifosfonati su primarni lekovi koji se koriste za sprečavanje preloma kod ljudi sa niskom gustinom kostiju.

– Gubitak sluha kod odraslih tipično je nepovratan, pa se stoga ova studija fokusira na identifikaciju potencijalno promenljivih faktora rizika koji mogu doprineti gubitku sluha – kaže vodeća istraživačica Sharon Curhan. – Inspirisalo nas je nedavno istraživanje na miševima koje je pokazalo da bifosfonati mogu pomoći u sprečavanju oštećenja sluha izazvanog bukom. Hteli smo da istražimo da li bifosfonati smanjuju rizik od gubitka sluha kod odraslih žena, kao i to da li postoji povezanost između osteoporoze ili niske gustine kostiju i rizika od naknadnog gubitka sluha.

Studija je pokazala da uzimanje bifosfonata nije uticalo na rizik od gubitka sluha kod učesnica koje imaju osteoporozu.

Istraživački tim planira da ispita da li je nedostatak kalcijuma i/ili vitamina D povezan sa gubitkom sluha, jer se pokazalo da ovi suplementi pomažu u prevenciji osteoporoze. Prethodna istraživanja su pokazala da zdrava ishrana, fizička aktivnost i zdrava telesna težina doprinose smanjenju rizika od gubitka sluha u procesu starenja.

– Osteoporoza i niska gustina kostiju mogu znatno doprineti gubitku sluha tokom starenja – kaže Curhan. – Izgradnja zdravih životnih navika dugoročno doprinosi zaštiti zdravlja kostiju i sluha.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response