Članice Udruženja Srna iz Raške aktivne u zagovaranju seksualnih i reproduktivnih prava

Posted on by Redakcija

Udruženje osoba sa invaliditetom Srna je nevladino udruženje koje se bavi unapređenjem položaja i života osoba sa invaliditetom u opštini Raška. Svojim aktivnostima okuplja osobe sa svim vrstama invaliditeta, članove njihovih porodica i osobe bez invaliditeta, koje svojim radom žele doprineti ostvarivanju ciljeva Udruženja, a to su integracija, socijalizacija, inkluzija osoba sa invaliditetom i podizanje svesti građana o pitanjima važnim za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom.

Udruženje aktivno radi 7 godina, trenutno okuplja 42 člana od kojih su 22 žene. Veći deo aktivnosti usmeren je prema ženama sa invaliditetom i mladim osobama. O aktivnostima Udruženja i uspešno realizovanim projektima, za Portal o invalidnosti, govorila je njegova predsednica Dušica Sretenović.

Udruženje Srna učestvovalo je u projektu Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava, koji je organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA realizovala uz podršku Populacionog fondoma Ujedinjenih nacija (UNFPA). Cilj projekta je osnaživanje žena sa invaliditetom za samozastupanje i aktivno zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava. U okviru projekta organizovan je tromesečni onlajn trening na kome su članice Udruženja Srna usvojile znanja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju, pravima, zakonskom okviru, dostupnosti zdravstvenih ustanova, pojmu i modelima invaliditeta, jeziku i terminologiji i akcijama javnog zagovaranja. Jedan od zadataka učesnica treninga bio je da mapiraju prepreke sa kojima se suočavaju u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava i da ih prezentuju na javnom događaju.

– Učestvovale smo na zajedničkoj konferenciji sa udruženjima iz Užica, Temerina i Vranja, gde smo prezentacijom predstavile prepreke u našem gradu, koje onemogućavaju ostvarivanje pomenutih prava. Nakon prezentovanja našeg rada na konferenciji, članice Udruženja organizovale su okrugli sto na temu Prepreke u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava žena sa invaliditetom na teritoriji opštine Raška. Projekat nam je puno značio, naročito zbog toga što je našom prezentacijom stavljen fokus na probleme o kojima se retko govori. Teme seksualnosti i invaliditeta nisu zastupljene u manjim sredinama poput Raške, naročito među ženama sa invaliditetom, koje se zbog toga ne odlučuju za zasnivanje porodice. Za vreme onlajn treninga svaka žena imala je priliku da sa članicama grupe podeli lično iskustvo, pitanje, problem ili nedoumicu. Kroz raznovrsne aktivnosti radile smo na podsticanju i motivisanju žena sa invaliditetom, kako bi se aktivnije angažovale za zagovaranje svojih prava u lokalnoj zajednici – kaže Dušica.  

Foto: Predstavljanje prepreka sa kojima se suočavaju žene sa invaliditetom u Raškoj

Udruženje Srna trenutno realizuje projekat Integracija osoba sa invaliditetom sa ciljem da doprinese ravnopravnom uključivanju osoba sa invaliditetom u zajednicu. Predviđeno je organizovanje kreativnih, edukativnih, kulturnih i zabavnih programa, koji su usmereni na osnaživanje i podsticanje osoba sa invaliditetom za uključivanje u sva društvena zbivanja i podizanju svesti celokupne zajednice o potrebama, životu i potencijalima osoba sa invaliditeom. Članovi Udruženja su zajedno sa učenicima Gimnazije obeležili Dan pismenosti i Dan poezije. Ujedno je realizovana obuka za krojenje i šivenje, tokom koje su nastali radovi koji su bili izloženi u Omladinskom klubu. Organizovanje ovakvih programa dovodi do međusobnog povezivanja i prihvatanja unutar zajednice.

Foto: Članice Srne na obuci za šivenje i krojenje

Pored uspešno realizovanih projekata koji su namenjeni osnaživanju i uključivanju osoba sa invaliditetom u društvene tokove, organizovana je i sportsko-rekreativna radionica na kojoj su učestvovale osobe s invaliditetom sa članovima svojih porodica. Radionica je organizovana na Goliji, a mešovite ekipe učesnika takmičile su se u različitim sportskim disciplinama (fudbal, košarka, odbojka i rukomet), zavisno od interesovanja i fizičke spremnosti.

Udruženje Srna je zajedno sa Kancelarijom za mlade i učenicima Gimnazije iz Raške organizovalo aktivnost pod nazivom U tuđim cipelama.

– U Gimnaziji nema učenika sa invaliditetom koji bi mogli da predstave sa kakvim se sve preprekama suočavaju u svakodnevnom fukcionisanju. Zbog toga smo angažovali članove Kancelarije za mlade i učenike Gimnazije, koji su korišćenjem invalidskih kolica i nošenjem poveza preko očiju imali priliku da uvide kako se kreću i na koje prepreke nailaze osobe sa invaliditetom. Korisnici kolica nailazili su na pragove i stolice koje nisu mogli da pomere, a učenici koji su nosili povez preko očiju imali su zadatak da opipaju postavljene predmete i da ih detaljno opišu. Na kraju dana učenici su razmenili utiske o tome kako je biti osoba sa invaliditetom, kako je koristiti pomagala, da li su se osećali nesigurno, bespomoćno i nezaštićenokaže Dušica.

Cilj ove aktivnosti je ukazivanje na arhitektonske barijere, koje su glavna prepreka u uključivanju osoba sa invaliditetom u društvenu zajednicu, kao i promovisanje solidarnosti i empatije.

Sve aktivnosti Udruženje realizuje u Kancelariji za mlade Omladinskog kluba u Raškoj, sa kojim je ostvarena dugogodišnja saradnja.

Miladinka Mijatović

About the Author

Redakcija: