Besplatne onlajn radionice Foruma mladih sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Forum mladih sa invaliditetom u novembru organizuje dve besplatne radionice: priprema za razgovor za posao i teške komunikacije i upravljanje konfliktima. 

Priprema za razgovor za posao

Cilj radionice je da polaznici savladaju veštine predstavljanja poslodavcu, kako bi ostavili utisak najpouzdanijeg kandidata i uvećali šanse za zaposlenje.

Teme koje će se obrađivati:

  • Borba protiv treme i straha
  • Dikcija
  • Govor tela
  • Odgovaranje na pretpostavljena pitanja. Sastavljanje spiska mogućih pitanja, uvežbavanje najboljih odgovora i načina odgovaranja na pitanja.

Nakon obrade svih tematskih celina, sa svakim polaznikom će se obavljati generalna proba intervjua, obogaćena pitanjima koja se tiču oblasti u kojoj kandidat konkuriše za posao.

Radionica će se održati u sredu, 25. novembra 2020. godine s početkom u 18 časova putem zoom platforme.

Teške komunikacije i upravljanje konfliktima

Na ovoj interaktivnoj radionici učesnici će imati priliku da razumeju svoj stil komunikacije i to kako ih drugi vide. Još važnije, naučiće kako da razumeju zašto ljudi komuniciraju na određeni način (a ne samo kako).

Kada razumemo motive i potrebe sagovornika, dobijamo uvide i načine kako možemo da sprečimo, izbegnemo ili upravljamo konfliktima.

Sagledavanjem konflikta kroz sve tri faze učesnici će naučiti da prepoznaju kada i kako treba da promene svoje ponašanje i reakcije, da bi sa sagovornikom vodili produktivan razgovor, a iz konflikta izašli sa sačuvanim odnosom i unapređenim idejama.

Radionicu će voditi Mirjana Gomilanović, profesionalna sertifikovana trenerica u oblasti razvoja lidera i organizacionog rasta. Trenerica poseduje iskustvo na projektima razvoja lidera, menadžmenta i zaposlenih, putem koučinga i edukacije, u velikim domaćim i međunarodnim kompanijama.

Radionica se održava u četvrtak, 26. novembra 2020. godine, od 10 do 13 časova.

Obe radionice su besplatne. Prijave za učešće dostavljaju se putem mejla:  office@fmi.rs ili putem telefona: 064 4007839. Nakon prijave, svi učesnici će dobiti link za pristup zoom platformi.

Dostavila: Ivana Blagojević

About the Author

Redakcija:

1 Comment so far. Feel free to join this conversation.

  1. Abka 24/11/2020 at 5:59 pm - Reply

    Radi sticanja novih znanja i veština.

Leave A Response