Vredne i kreativne radioničarke iz Udruženja multiple skleroze iz Vranja

Posted on by Redakcija

Udruženje multiple skleroze iz Vranja osnovano je 1999. godine u cilju pružanja podrške osobama sa multiplom sklerozom i članovima njihovih porodica. Udruženje trenutno ima 78 članova, od kojih najveći broj pripada ženskoj populaciji. O aktivnostima Udruženja, za Portal o invalidnosti govorila je njegova sekretarka Gordana Stojanović.

Članice Udruženja aktivno učestvuju u organizovanju radionica, oslikavanjem predmeta od drveta i stakla upotrebom dekupaž tehnike, radom na platnu i svili. Radioničarskim radom angažovano je 10 žena, članica Udruženja. Predmeti izrađeni na našim radionicama tradicionalno se predstavljaju na sajmovima u Vranju – sa ponosom ističe Gordana.

Foto: Vredne članice Udruženja na kreativnim radionicama

Udruženju multiple skleroze je tokom prethodne godine odobren projekat od strane EU PRO – Evropskog progresa, kojim su obezbeđene dve mašine, za digitalnu štampu na tekstilu i presu, na kojoj rade žene sa invaliditetom. Formirano je socijalno preduzeće namenjeno prodaji proizvoda, koje stvaraju članice Udruženja, čime se podstiče aktivizam žena i ostvarivanje dodatnih prihoda.

Radnim angažovanjem članova u Udruženju, nastoji se podići svest društva prema osobama sa invaliditetom kao aktivnim i ravnopravnim članovima zajednice, koji svojim trudom i radom daju doprinos razvoju društva u kojem žive.

Foto: Članice Udruženja multiple skleroze

Udruženje ima u planu proširivanje svojih aktivnosti i otvaranje krojačke radionice u kojima bi bile angažovane članice, pošto mnoge od njih znaju da šiju. Za početak nam je važno da obezbedimo nekoliko mašina za šivenje i nekoliko zainteresovanih saradnika za saradnju – ističe Gordana.

Udruženju je od strane Norveškoe ambasade obezbeđeno kombi vozilo, koje olakšava organizovanje raznovrsnih aktivnosti, naročito odlaske na putovanja, izletišta i druženja. Druženjem se nastoji podstaći socijalizacija članova, koji se teško prilagođavaju na nove okolnosti usled sticanja multiple skleroze, često se povlače u sebe i iz redovnih društevnih tokova – kaže Gordana.

U periodu od maja do septembra 2020. godine, članice Udruženja multiple skleroze u saradnji sa Organizacijom …IZ KRUGA – VOJVODINA, učestvovale su u realizaciji projekta  Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava. Projekat je bio usmeren na edukaciju i osnaživanje žena s invaliditetom, kako bi umele da prepoznaju prepreke sa kojima se suočavaju, počevši od arhitektonske nepristupačnosti zdravstvenih ustanova, a potom postale aktivne u zagovaranju sopstvenih seksualnih i reproduktivnih prava.

Udruženje svojim članovima pruža usluge psihosocijalnog savetovanja, gde u prostorije Udruženja jednom nedeljno dolazi psiholog, koji obavlja individualne razgovore sa članovima kojima je potrebna psihosocijalna podrška.

Naše Udruženje članovi doživljavaju kao drugu kuću u kojoj su uvek dobrodošli i u kojoj uvek mogu doći da podele probleme sa kojima se suočavaju, ali i lepe trenutke iz njihovog životakaže Gordana.

Kancelarije Udruženja nalaze se u centru grada u ulici Branislava Nušića 4, pristupačne su osobama sa invaliditetom i uvek su otvorene za nove članove.

Miladinka Mijatović

About the Author

Redakcija:

Leave A Response