Javni događaji o reproduktivnim pravima žena s invaliditetom u četiri grada Srbije

Posted on by Redakcija

U okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA realizuje u pet gradova Srbije uz podršku Populacionog fonda Ujedninjenih nacija (UNFPA), žene s invaliditetom koje su prošle sveobuhvatnu obuku o modelima invalidnosti, seksualnim i reproduktivnim pravima i zdravlju, univerzalnom dizajnu i pristupačnosti zdravstvenih (ginekoloških) ustanova i usluga, uz praktično ovladavanje veštinama javnog zagovaranja i lobiranja, izradile su prezentacije i kratke filmove za javno prikazivanje u svojim gradovima. Učesnice na projektu su članice organizacija za podršku osobama s invaliditetom iz Temerina (UG Kap), Užica (Udruženje za dečju i cerebralnu paralizu), Raške (Srna), Vranja (Odbor za ljudska prava). One su dokumentovale i mapirale barijere koje im onemogućuju ostvarivanje seksualnih i reproduktivnih prava u sredinama u kojima žive, a potom su krajem septembra organizovale javne događaje, projekcije filmova i okrugle stolove, kako bi informisale i pokrenule širu javnosti i ključne aktere koji mogu uticati na pitanja reproduktivnih prava žena s invaliditetom u lokalnim zajednicama.

Okrugli sto na temu prepreka u ostvarivanju seksualnih i reproduktivnih prava žena sa invaliditetom na teritoriji opštine Raška

Žene sa i bez invaliditeta u Raškoj sve do sada nisu imale priliku da javno diskutuju sa predstavnicima lokalne samouprave, niti da iznesu svoje probleme, sugestije i ideje. Udruženje osoba sa invaliditetom Srna, na čelu sa Dušicom Sretenović, organizovalo je perezentaciju i okrugli sto na kome su učestvovali članovi lokalne samouprave Raška i predstavnice udruženja žena na teritoriji opština Raška. Fokus je bio na Domu zdravlja u Raškoj, gde zdravstvena zaštita nije pristupačna svim ženama. Ukazano je na arhitektonske barijere: četvorospratna zgrada bez lifta, sa ginekološkim odeljenjem koje je smešteno na drugi sprat i ne raspolaže hidrauličnim ginekološkim stolom. Pored arhitektonske nepristupačnosti, neophodno je pozabaviti se pitanjem pristupačnih komunikacija, kako bi žene sa različitim vrstama invaliditeta imale obezbeđenju zdravstvenu zaštitu.

Opština Raška usvojila je odluku u izradi Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, a predviđeno je da među članovima tima bude i predstavnik Udruženja Srna. Savetnik na poslovima socijalne zaštite, Srđan Vasiljević, predočio je niz planiranih akcija koje će se sprovoditi u cilju smanjenja arhitektonskih barijera.

Prezentacija filma u Omladinskom klubu opštine Temerin

Ispred Udruženja Kap, Monika Žunji okupila je tim i osmislila koncept kratkog filma koji ilustruje izazove i barijere sa kojima se suočavaju tri mlade devojke sa invaliditetom. Nakon projekcije filma održan je okrugli sto, kako bi se sumirale predočene prepreke, potencijali i načini za unapređenje položaja žena sa invaliditetom u Temerinu. Predstavnici opštinske uprave predložili su da prepreke u ostvarivanju reproduktivnih prava žena sa invaliditetom budu rešavane u okviru participativnog budžetiranja opštine Temerin, kao i da se prikazani film postavi na službeni sajt opštine Temerin, jer je to dobar primer saradnje civilnih organizacija i lokalne uprave na unapređenju i podsticanju kapaciteta osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Okrugli sto u Gradskom kulturnom centru u Užicu

Udruženje za dečju i cerebralnu paralizu iz Užica organizovalo je okrugli sto na kome su učestvovali predstavnici grada, zdravstvenih ustanova, Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i nevladinih organizacija i udruženja osoba s invaliditetom. Predstavljena je prezentacija koju su učesnice projekta izradile tokom višemesečne analize konteksta i situacije u domenu seksualnih i reproduktivnih prava i reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom.

Projekcija filma u bašti restorana Dvor u Vranju

Film o reproduktivnom zdravlju žena s invaliditetom i barijerama kojima su svakodnevno izložene rezultat je saradnje Odbora za ljudska prava Vranje, na čelu sa Suzanom Antić Ristić, i Udruženja obolelih od multiple skleroze čija je sekretarka Gordana Stojanović. Film je podstakao diskusiju između članova užeg rukovodstva grada, odbornika grada, predstavnika zdravstvenog centra, državnih i javnih ustanova i udruženja osoba sa invaliditetom. Na odeljenju za ginekologiju i akušerstvo opšte bolnice u Vranju postoji hidraulični sto, ali trenutno nije u funkciji, jer je smešten u crvenoj – kovid zoni. Dom zdravlja, u kome se obavljaju preventivni pregledi, generalno je nepristupačan ženama s invaliditetom, nema ni lift, ni adekvatnu opremu. Debata o ovoj temi inicirala je da Odbor za ljudska prava Vranje zakaže sastanak sa rukovodstvom opšte bolnice i načelnicima doma zdravlja, kako bi se usvojio protokol o pregledima žena s invaliditetom.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response