Hoćemo dela, a ne prazna obećanja

Posted on by Redakcija

Danas osobe sa invaliditetom širom sveta proslavljaju Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Samo dan nakon što je nova Evropska komisija, na čelu sa Ursulom fon der Lejen, preuzela funkciju, Evropska mreža za samostalan život uputila je pet ključnih zahteva Evropskog pokreta za samostalan život novom rukovodstvu. Umesto uobičajenih priča i obećanja o uključivanju, u narednih pet godina želimo da vidimo dela i kako se uspešnost meri pozitivnim uticajem koji su zakoni i politike EU imali na život osoba sa invaliditetom u Evropi.

Evropska mreža za samostalan život izdvaja ovih pet oblasti koje zahtevaju hitne akcije u narednih pet godina:

  1. Osigurati da nijedan privatni ili javni fond ne bude namenjen uslugama institucionalne nege dece i odraslih sa invaliditetom, kao što su ustanove i domovi za smeštaj osoba sa invaliditetom. U Evropi XXI veka nema mesta za kršenja ljudskih prava u ustanovama i domovima za decu i odrasle sa invaliditetom.
  2. Sloboda kretanja za osobe sa invaliditetom u okviru Evropske unije, ali i u njihovim zemljama. Osobe sa invaliditetom i dalje su ozbiljno ograničene u svojim izborima gde da žive.
  3. Donošenje nove Evropske strategije o invalidnosti od 2020. godine, sa konkretnim ciljevima, vremenskim rokom i budžetom, kao i poboljšanim okvirom odgovornosti, kako bi se osiguralo da države članice i institucije EU reše nedostatke u implementaciji Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.
  4. Prepoznavanje organizacija osoba sa invaliditom kojima rukovode same osobe sa invaliditetom je ključno da bi se osiguralo da se novousvojeni zakoni i politike bave upravo onim preprekama sa kojima su osobe sa invaliditetom suočavaju.
  5. Ulaganje u inkluzivno obrazovanje, zapošljavanje, stanovanje, zdravstvenu zaštitu i prevoz koji je svima dostupan, mora zameniti stalno oslanjanje na posebne usluge i olakšice koje osobe sa invaliditeom drže na marginama društva.

Vizija Evropske mreže za samostalan život je Evropa u kojoj će sve osobe sa invaliditetom moći da prave izbore i imaju kontrolu nad svojim životima na ravnopravnom nivou sa drugima; u kojoj su osobe sa invaliditetom cenjeni članovi zajednice i mogu da uživaju sva svoja ljudska prava koja su utvrđena u Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Izvor:

About the Author

Redakcija: