Novi termin obuke za lične pratioce u martu u Novom Sadu

Posted on by Redakcija

Obuka za lične pratioce deteta u vrtićima i školama, kao i za pokretače ove usluge socijalne zaštite, realizovaće se 22. 23. i 24. marta 2019. godine  (10:00 -18:00h) u Play centru (Balzakova 11/1).

Obuka je namenjena svima koji žele da se angažuju ili su već angažovani kao lični pratioci deteta u vrtićima, redovnim osnovnim i srednjim školama, kao i specijalnim školama; pružaocima i pokretačima usluge lični pratilac deteta u jedinicama lokalne samouprave: centrima za socijalni rad, ustanovama za decu, organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama; stručnim radnicima u sistemu socijalne zaštite: pedagozima, psiholozima, defektolozima, socijalnim radnicima, andragozima, specijalnim pedagozima, pravnicima, sociolozima i lekarima; svima koji žele da saznaju više o ovoj usluzi.

Obuka traje tri dana (ukupno 24 sata) i nosi 15 bodova stručnim radnicima, zaposlenima u socijalnoj zaštiti.

Ciljevi programa:

  • Sticanje znanja i veština za obavljanje posla lični pratilac deteta;
  • Unapređenje veština za prevazilaženje teškoća u radu ličnog pratioca deteta i ostvarivanje pune saradnje sa porodicom i akterima vaspitno-obrazovnog procesa;
  • Upoznavanje sa specifičnostima porodice, brige o deci i funkcionisanja porodice u socijalnom kontekstu; uspostavljanje odnosa poverenja ličnog pratioca sa članovima porodice;
  • Sticanje znanja o značaju i potrebi za obrazovnom inkluzijom i punom socijalnom uključenošću dece sa smetnjama u razvoju;
  • Izgradnja kapaciteta pružaoca usluga potrebnih za realizaciju usluge lični pratilac deteta;
  • Upoznavanje sa svim fazama razvoja usluge lični pratilac deteta.

Nakon obuke učesnici dobijaju uverenje Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu koja im omogućava angažovanje u svojstvu ličnog pratioca deteta u sistemu socijalne zaštite i obrazovnom sistemu, a pružaocima usluga u sistemu socijalne zaštite, polaznu osnovu za pokretanje usluge lični pratilac deteta, kao i i mogućnost licenciranja ove usluge.

Cena obuke je 12.000 RSD po učesniku (podrazumeva radne materijale, ručak i osveženje tokom sva tri dana).

Autorke i trenerice programa poseduju višegodišnje iskustvo radu sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i realizaciji treninga:
Ivana Koprivica, master psihologije, sa licencom za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj zaštiti;
Dragana Stanković Gaić, diplomirana pedagoškinja, sa licencom za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj zaštiti;
Katarina Majkić, diplomirana pedagoškinja sa licencom za obavljanje stručnih poslova u obrazovanju.

Zainteresovani učesnici popunjen prijavni formular mogu poslati na mejl: licnipratilacdeteta@gmail.com

Prijave se prihvataju do 15. marta 2019. godine.
Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Katarina Majkić, playcentar.ns@gmail.com

About the Author

Redakcija: