Radna praksa iz ugla mladih s invaliditetom: Anketa

Posted on by Redakcija

Radna praksa za mlade s invaliditetom naziv je projekta koji realizuje Forum mladih sa invaliditetom. Cilj projekta je unapređenje zapošljivosti mladih osoba sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse.

U okviru projekta predviđena je izrada inkluzivnih procedura za realizaciju radne prakse za mlade sa invaliditetom u privatnom sektoru i kreiranje dokumenta koji bi sadržao procedure i pravila koje će HR sektoru i linijskim menadžerima poslužiti da odluke o regrutaciji, selekciji, obuci i promociji budu donete u skladu sa kriterijumima koji osiguravaju da nema direktne ili indirektne diskriminacije.

Realizacija radne prakse za 15 mladih sa invaliditetom predviđena je u periodu mart-jun 2018. godine u Beogradu, a na osnovu konkursa koji će Forum mladih sa invaliditetom raspisati početkom naredne godine.

Vaše mišljenje je važno. Popunjavanjem ankete obezbedićete neophodne informacije za unapređenje programa radne prakse za mlade s invaliditetom. Anketa je anonimna i zahteva svega nekoliko minuta.

Popunite anketu onlajn

IZVOR: Forum mladih sa invaliditetom

About the Author

Redakcija:

Leave A Response