Prisilna sterilizacija žena sa invaliditetom mora da prestane

Posted on by Redakcija

Prisilna sterilizacija i druge procedure koje narušavaju seksualni i reproduktivni integritet su deo “sistemskog nasilja” koje se provodi nad devojčicama i mladim ženama sa invaliditetom i mora se bez odlaganja iskoreniti, rekla je ekspertkinja UN za ljudska prava i pitanja invalidnosti.

Katalina Devandas Aguliar, specijalna izvestiteljka UN-a o pravima osoba sa invaliditetom, predstavljajući Generalnoj skupštini UN-a svoj izveštaj „Seksualno i reproduktivno zdravlje i prava djevojčica i mladih žena sa invaliditetom“ rekla je da „više ne možemo ignorisati široko rasprostranjene prakse prisilne sterilizacije, prisilnog abortusa i prisilne kontracepcije koje se nanose devojkama i mladim ženama sa invaliditetom širom sveta“.

Diskriminatorni zakoni i politike ugrožavaju osnovno pravo devojčica i mladih žena sa invaliditetom da vrše izbor i imaju kontrolu nad svojim telima, narušavajući njihov integritet i lišavajući ih dostojanstva. Zakoni i politike umesto da zastupaju interese devojčica i mladih žena sa invaliditetom, promovišu interese stručnjaka i negovatelja.”

Specijalna izvestiteljka je izjavila da države ne uspevaju da zaštite djevojčice i mlade žene sa invaliditetom od užaznih bolova i nepopravljive štete koja im se nanosi pod maskom “njihovog najboljeg interesa”. Sterilizacija, histerektomija, estrogeni tretmane i druge procedure sprovode se protiv njihove volje, na zahtev i uz saglasnost sudija, zdravstvenih radnika, članova njihovih porodica ili staratelja, rekla je ona.

Zločini protiv seksualnog integriteta i reproduktivnog zdravlja djevojčica i mladih žena sa invaliditetom opstaju i tolerišu se nezainteresovanošću društva ili čak trivijalizacijom ovih teških kršenja ljudskih prava, rekla je Devandas. Kao rezultat toga, postoji rizik da ove žene ostanu zarobljene u ovom začaranom doživotnom ciklusu nasilja.

Specijalna izvestiteljka je pozvala države da okončaju ovo „sistemsko nasilje“ tako što će u potpunosti primeniti okvir ljudskih prava na probleme devojčica i mladih žena sa invaliditetom. „Države moraju odmah da ukinu sve zakone koji dozvoljavaju sprovođenje bilo kakvih procedura koje utiču na seksualno i reproduktivno zdravlje i prava djevojčica i mladih žena bez njihove slobodne i informisane saglasnosti“.

Dodala je da seksualno obrazovanje i zdravstvene usluge moraju biti dostupne svim ženama i devojčicama sa invaliditetom kako bi se povećao njihov  lični osećaj kontrole i olakšalo autonomno donošenje odluka.

„Devojčice  i mlade žene sa invaliditetom mogu razviti svoje identitete i ostvariti svoj pun potencijal samo kada su njihove potrebe ispunjene i kada osećaju da su bezbedne“, naglasila je Katalina Devandas Aguliar.

***

Katalina Devandas Aguilar (Kostarika) preuzela je dužnost prve specijalne izvestiteljke o pravima osoba sa invaliditetom  1. decembra 2014. godine. Njen mandat podseća na univerzalnost, nedeljivost, međuzavisnost i međusobnu povezanost svih ljudskih prava i osnovnih sloboda i potrebe da se osobama sa invaliditetom garantuje puno uživanje ovih prava i sloboda bez diskriminacije. To ukazuje na to da je potrebna dalja pažnja kako bi se otklonile prepreke sa kojima se osobe sa invaliditetom i dalje suočavaju u svim delovima sveta u njihovom učešću kao ravnopravnih članova društva.

 

Izvori:

Forced sterilization of young women with disabilities must end, UN rights expert says, OHCHR News, Njujork, 24. oktobar 2017.

Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities: Sexual and reproductive health and rights of girls and young women with disabilities, A/72/133, UN General Assembly, 14 July 2017.

Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities

About the Author

Redakcija:

Leave A Response