(ENIL) pokreće novu kampanju – EU fondovi za naša prava da bi zagovarala za bolji sistem monitoringa i žalbi u korištenju EU fondova koji su...

Veruje se da su i genetski i ekološki faktori bitni za razvoj multiple skleroze. Studije pokazuju da ljudi koji žive u zemljama udaljenijim od ekvatora...

Forum mladih sa invaliditetom i SeConS grupa za razvojnu inicijativu organizuju prezentaciju rezultata istraživanja Položaj mladih sa invaliditetom...

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S podnela je Ustavnom sudu Republike Srbije  inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti...

Inicijativa za proglašenje 18. maja Danom sećanja na ubijene žene žrtve nasilja započeta je konferencijom za medije održanom 17. oktobra u Medija...