Pitanje položaja žena sa invaliditetom se nekeko uvuklo u pokret osoba sa invaliditetom Bosne i Hercegovine na mala vrata. Aktualizovala ga je Konvencija...

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S podnela je Ustavnom sudu Republike Srbije  inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti...

U petak, 30. septembra, Organizaciju …IZ KRUGA – VOJVODINA posetile su predstavnice švedske organizacije Kvinno-och Tjejjouren Huddinge Women’s...

“Naša tela su mesta gde se samopoštovanje, žudnja i seksualnost spajaju. Što više pažnje posvećujemo svojim potrebama, moći ćemo bolje da...

USAID je sastavio kolekciju statistika o rodnoj dimenziji invaliditeta. Ima više žena sa invaliditetom nego muškaraca, one čine skoro 3/4 od ukupnog...