Svjetlana Timotić i Marijana Čanak Predstavnice Organizacije za podršku ženama sa invaliditetom … IZ KRUGA – VOJVODINA, Svjetlana Timotić...

Treća studijska sesija koju je u aprilu 2016. godine organizovala Evropska mreža za samostalni život u saradnji sa Odeljenjem za mlade Saveta Evrope...

Da bi se verovanja i stavovi o seksualnosti i pravu na seks žena s invaliditetom promenili, potrebno je prilično vremena. Ali, oni se mogu promeniti. Za...

Seksualnost je prirodni deo života. Za mnoge žene, seks je način da osećaju zadovoljstvo, da izražavaju ljubav i želju za svojim partnerima, ili...

Pravo na seksulanost, brak i porodicu  su osnovna ljudska  prava koja društvo često ne odobrava  ženama  sa invaliditetom. Mnoge žene sa invaliditetom...