Svi koji preživimo silovanje ili seksualni napad suočavamo se sa različitim izazovima – na dnevnoj bazi. Na terapijama pokušavamo da isprocesuiramo...

Viktorija Derbišir program BBC-a je uputio zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja u 152 saveta odgovornih za socijalne usluge za...