Veze između osobe sa Aspergerovim sindromom i neurotipične osobe obično počinju intenzivnom strašću, koja se potom gasi i pretvara u katastrofu. Napomena:...