– Partneri mi često pogrešno pročitaju neke informacije i daju mi pogrešne doze lekova za dijabetes. Rezultat toga je da duže ostajem u krevetu,...

Mariji, žena s invaliditetom, muž uskraćuje medicinske usluge, odbija da se u njihovom domu postave rukohvati, ne dozvoljava joj da koristi štap pri...

Ugnjetavanje ili opresija, jednako kao i vladanje ili dominacija, nisu ništa drugo do dva oblika nepravičnosti. Organičavajuća priroda nepravičnosti...

– Luda si, to se nikada nije dogodilo. – Jesi sigurna? Pamćenje ti je sve lošije. – Sve je to u tvojoj glavi. Da li vam je partner...

Prvi seminar za članice i članove radnih grupa centara za žrtve seksualnog nasilja u okviru projekta Unapređivanje podrške ženama sa invaliditetom...