U Centru za podršku ženama u Kikindi  12. aprila Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA sprovela je još jednu u nizu fokus grupa sa ženama...

Moje ime je Bridžit Kuper i između 2011. i 2015. godine, u Bugarskoj sam  delila kuću sa osam žena sa nižim stepenom mentalnog invaliditeta. Živela...