Žene koje su preživele nasilje suočavaju se sa ozbiljnim uzrocima stresa i traume, tokom života sa nasilnim partnerom, kao i nakon izlaska iz nasilne...

Nerazumevanje i stigma rezultiraju diskriminacijom i potcenjivanjem ozbiljnosti nasilja, kao i obezvređivanjem kapaciteta samih žena s invaliditetom...

– Hoću da govorim o stidu… Trauma je posramljujuća, okovi degradiraju. Kako se u institucijama gubi osećaj za život u zajednici, osoblje postaje...

– Istraživanja i studije o tome su veoma korisne, ali u pogrešnim rukama mogu izgledati ovako: – Moramo uskočiti tamo i zaštititi te jadne...

– Susrela sam se sa različitim ženama, razgovarala sam sa njima i čini mi se da žene ne vide emocionalno i verbalno nasilje kao što vide fizičko...