Nekada žene koje žive u nasilju ne prepoznaju da ono što im se dešava jeste nasilje. Misle da je to normalno i da mora biti tako. Tabela u nastavku...

Kad se fizičko i verbalno nasilje javi u partnerskim vezama žena s invaliditetom, često ima nijansirane i kompleksne forme koje nisu odmah prepoznatljive....

Spiritualno nasilje je zloupotreba nečijih verskih / religijskih uverenja, kao i zloupotreba pozicije, rituala i religijske prakse, radi manipulacije,...

Izašla sam na kraj sa zanemarivanjem. Izašla sam iz nasilja. Pokušavam da završim s tim i nadam se da će moj život jednog dana biti bolji nego...

Populacioni fond ujedinjenih nacija (UNFPA) u saradnji sa međunarodnom organizacijom Women Enabled International razvio je koristan resurs za sve pružaoce...