U okviru projekta Žene za žene – za život bez nasilja koji realizuje Mreža Žena protiv nasilja, uz finansijsku podršku Kvinna till Kvinna fondacije,...

Istraživanje Pristup specijalizovanim uslugama podrške za žene s invaliditetom koje imaju iskustvo nasilja sprovedeno je u četiri evropske zemlje (Island,...

Žene s invaliditetom su pod dvaput većim rizikom od nasilja u porodici i teže pronalaze  podršku i izlaz. – Često se onesvešćujem, što se...

Približno 7,6 miliona osoba sa invaliditetom širom sveta nalazi se u situaciji prisilnog raseljenja. U tom okruženju, rodno zasnovano nasilje, a posebno...

Diskriminacija i nasilje nad ženama sa invaliditetom u Severnoj Ugandi Hjuman rajts voč je u svom izveštaju iz 2010. godine opisao često zlostavljanje...