Šesta u nizu fokus grupa koje Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u okviru projekta Podrška organizacijama civilnog društva u pružanju...