Kako će reagovati na to? Hoće li biti senzornih izazova zbog krvi ili korišćenja uložaka? Kako će se osećati zbog promena u telu? Hoće li biti...