Profesionalci koji rade sa ženama sa invaliditetom trebalo bi da umeju da prepoznaju znake nasilja. Takođe je važno da preispitaju sopstvene stavove...