Poremećaj derealizacije obično se opisuje kao: – Odvojenost od sopstvenog okruženja. Osobe koje doživljavaju derealizaciju percepiraju svet...