Miladinka Mijatović Konsultantkinja na SOS telefonu Miladinka Mijatović, Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA, završila je instruktažu...

Na konsultativnom sastanku Kako unaprediti usluge podrške za žene sa invaliditetom izložene nasilju koji je održan 13. novembra 2018. godine u Plavoj...