Moć plesne umetnosti leži u našoj sposobnosti da je vidimo izvan pretpostavljenih ideja o telu. Nije trebalo da budem plesačica. Odrastala...