Impresum

Izdavač:
…IZ KRUGA – VOJVODINA,
organizacija za podršku ženama sa invaliditetom,
Bulevar vojvode Stepe 67,
21000 Novi Sad, Srbija
office@izkrugavojvodina.org

Za izdavača: Svjetlana Timotić, izvršna direktorka …IZ KRUGA – VOJVODINA

Glavna i odgovorna urednica: Veronika Mitro

Redakcija: Suzana Beloš, Ana Bogićević, Andrea Butković, Marijana Čanak, Ankica Dragin, Jovana Đukić, Jasna Grizer, Manja Holodkov, Morries Leeraert, Veronika Mitro, Ivana Zelić, Duško Medić, Miladinka Mijatović, Marko Mirković, Vanja Orlović, Biljana Rakić, Ružica Škrbić, Svjetlana Timotić, Maja Tomić

Datum osnivanja: 4.11. 2010.