Impresum

Izdavač:
…IZ KRUGA – VOJVODINA,
organizacija za podršku ženama sa invaliditetom,
Bulevar vojvode Stepe 67,
21000 Novi Sad, Srbija
office@izkrugavojvodina.org

Za izdavača: Svjetlana Timotić, izvršna direktorka …IZ KRUGA – VOJVODINA

Glavna i odgovorna urednica: Veronika Mitro

Redakcija: Marijana Čanak, Ankica Dragin, Veronika Mitro

Saradnici: Ana Bogićević, Andrea Butković, Manja Holodkov, Morries LeeraertIvana Nikolić, Saša Maletić, Duško Medić, Marko Mirković, Vanja Orlović, Biljana Rakić, Ružica Škrbić, Maja Tomić

Datum osnivanja: 4.11. 2010.