You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Sažetak naučnog rada: Self-esteem and women with disabilities, Margaret A. Noseka, Rosemary B. Hughesa, Nancy Swedlunda, Heather B. Taylora, Paul Swankb (a – Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Center for Research on Women with Disabilities, Baylor College of Medicine, 3440 Richmond,...

Predstavnice …IZ KRUGA – VOJVODINA Dajana Damjanović i Svjetlana Timotić predstavile su rad SEKSUALNOST I REPRODUKTIVNA PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM:...

Teoretičarke i teoretičari, istraživačice i istraživači, kao i feminističke aktivistkinje sa invaliditetom nalaze brojne dokaze da je položaj žene...

Ako misliš da imaš poteškoća da priđeš ženama, samo zamisli kakav bi tvoj život bio kada bi imala dodatni izazov, invaliditet. Neke od nas već imaju tu jednu dodatnu prepreku koju treba da prevaziđu. Razmisli na trenutak, koliko lezbejki s invaliditetom ustvari poznaješ? Da li je invaliditet vidljiv ili ne, takođe može biti faktor kod zabavljanja. Ljudi koji...

“Zakon priča o “dečijoj socijalnoj pomoći” i interpretacija administratora je da dečija socijalna pomoć neće biti uručena ako je usvajač...