You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Knjigu pod nazivom Životne priče žena sa invaliditetom objavljujemo kao rezultat projekta koji je 2009. godine realizovao Centar Živeti uspravno u saradnji sa Udruženjem građana Ženske studije i istraživanja u Novom Sadu, u kojem već jednu deceniju postoji projekat Životne priča žena u Vojvodini. Cilj...

Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa mnogim preprekama u svojoj borbi za jednakost. Iako su i muškarci i žene sa invaliditetom subjekti diskriminacije...

Bilo je dosta priče o smrti feminizma – da je rat dobijen, ali da je ostalo još nekoliko bitki. No mediji još podgrejavaju konflikt između muškaraca...

Posle trinaest godina rada na poboljšanju položaja žena sa invaliditetom vrlo često se pitam da li se zaista nešto promenilo. Ubeđujem sebe da smo...