You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

“Često se pretpostavlja da invaliditet stvara rascep između osobe i njihovog tela, zbog stvari koje su izgubili. Iako ovo može bilo kome da se dogodi, za mnoge od nas istina je da učenje živeti sa našim invaliditetom, približava nas našim telima.“ Izvor:“The Ultimate Guide to Sex and Disability,“ed....

“Iznenadilo me je kada sam shvatila, posle moje nesreće, da još uvek mogu da se uzbudim. Otkako nemam nikakav osećaj dole, nikada nisam primetila,...

“Naša tela su mesta gde se samopoštovanje, žudnja i seksualnost spajaju. Što više pažnje posvećujemo svojim potrebama, moći ćemo bolje da...

“Kada sam sa novim ljubavnikom moram ići veoma sporo, od poljubca preko dodira do, možda, penetracije. Potrebno mi je mnogo vremena da dozvolim sebi...

Procenjuje se da 19 % žena širom sveta živi sa nekom vrstom invaliditeta. Nedostatak odgovarajuće pristupačnosti, obrazovanja i predrasude od strane...