You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Procenjuje se da 19 % žena širom sveta živi sa nekom vrstom invaliditeta. Nedostatak odgovarajuće pristupačnosti, obrazovanja i predrasude od strane šireg društva ometaju puno vršenje i uživanje u njihovim ljudskim pravima. AWID udruženje razgovaralo je sa Marijom Veronikom Reinom, izvršnom direktorkom...

Knjigu pod nazivom Životne priče žena sa invaliditetom objavljujemo kao rezultat projekta koji je 2009. godine realizovao Centar Živeti uspravno u...

Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa mnogim preprekama u svojoj borbi za jednakost. Iako su i muškarci i žene sa invaliditetom subjekti diskriminacije...

Bilo je dosta priče o smrti feminizma – da je rat dobijen, ali da je ostalo još nekoliko bitki. No mediji još podgrejavaju konflikt između muškaraca...

Posle trinaest godina rada na poboljšanju položaja žena sa invaliditetom vrlo često se pitam da li se zaista nešto promenilo. Ubeđujem sebe da smo...