You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

“Kada sam sa novim ljubavnikom moram ići veoma sporo, od poljubca preko dodira do, možda, penetracije. Potrebno mi je mnogo vremena da dozvolim sebi da verujem svom novom ljubavniku – ne  samo zbog zlostavljanja već i zbog toga kako se osećam u vezi sa svojim telom, jer se moje telo baš i ne uklapa...

Procenjuje se da 19 % žena širom sveta živi sa nekom vrstom invaliditeta. Nedostatak odgovarajuće pristupačnosti, obrazovanja i predrasude od strane...

Knjigu pod nazivom Životne priče žena sa invaliditetom objavljujemo kao rezultat projekta koji je 2009. godine realizovao Centar Živeti uspravno u...

Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa mnogim preprekama u svojoj borbi za jednakost. Iako su i muškarci i žene sa invaliditetom subjekti diskriminacije...

Bilo je dosta priče o smrti feminizma – da je rat dobijen, ali da je ostalo još nekoliko bitki. No mediji još podgrejavaju konflikt između muškaraca...